Ervaringen met de PMT-100


Interview

De heer P.W.M. van Meerendonk is de eerste arts in Nederland die in zijn praktijk gebruik maakt van de PMT-100 voor PEMF-therapie.

Sinds wanneer gebruikt u de PMT-100 voor PEMF-therapie in uw praktijk?

Ik ben begonnen dit te onderzoeken naar aanleiding van vele goede berichten op het FACT-forum. D it is een forum waar ongeveer 3.000 artsen hun ervaringen delen over de behandeling van aandoeningen. Op advies van een collega heb ik de PER 2000 gehuurd [een ander apparaat voor PEMF-therapie] omdat dit apparaat in Nederland leverbaar was. Dit vond ik een tamelijk onhandelbaar apparaat met een variabele output. Na een aantal maanden heb contact gezocht met de Engelse importeur van de PMT-100 in Londen. Na een demonstratie waarbij ik een direct positief effect bemerkte, heb ik de PMT-100 in juni 2012 aangeschaft. Dus ik werk er nu zo'n half jaar mee.

Bij hoeveel patienten heeft u de PEMF-therapie bij benadering ingezet?

Ik heb het vaak ingezet als onderdeel van een behandeling. Het is altijd lastig om precies te zeggen wat het aandeel van de PEMF daarin is, maar ik denk dat ik het inmiddels bij zo'n 70 patienten heb ingezet.

Wat is, in algemene termen, uw ervaring met de PMT-100?

Ik zie dat bijvoorbeeld pijnbeelden vaak goed reageren, zoals problemen met de gewrichten en pezen met name. Ik heb regelmatig meegemaakt dat mensen snelle verbetering van lage rugklachten hebben en ook van klachten in de schoudergordel, te wijten aan bijvoorbeeld 'frozen shoulder'. Maar ook whiplash bijvoorbeeld; dit moet je heel voorzichtig behandelen, met een lage intensiteit. Deze mensen ervaren ook verbetering. Ik heb de therapie ook ingezet bij een patient met een wervelfractuur in een korset, gedurende een periode van zes weken, drie maal per week. Ik wacht nog op de resultaten daarvan.P.W.M. van Meerendonk
U heeft een vrij grote patientengroep met chronisch Lyme. Hoe reageren deze patienten op de PEMF-therapie?

Dat is wisselend. Een behoorlijk percentage meldt een verbetering. Het is niet zo dat het de Lyme weghaalt, denk ik. Het zorgt ervoor dat het terrein gunstig beinvloed wordt. Het heeft op allerlei systemen invloed, zoals detoxificatie, maar ook het celmetabolisme waardoor onder meer de ATP-productie verbetert. Ook de werking van het immuunsysteem wordt bevorderd. Dat heeft een gunstig effect als ondersteuning van de behandeling. Dit wordt ook bevestigd door de ontwikkelaars van het apparaat. Het ondersteunt de behandeling, maar vormt niet alleen de behandeling.

U heeft nu zo'n 70 patienten met de PMT-100 behandeld. Bij hoeveel procent van de patienten bereikt u een goed tot zeer goed resultaat met PEMF-therapie?

Voor een optimale kans op resultaat moet je deze behandeling wat vaker doen. Als ik kijk naar de patientengroep die ik 12 keer of vaker heb behandeld, denk ik dat ik 60 tot 70 procent zie verbeteren. Maar goed, hier zitten ook moeilijke patienten als Parkinsonpatienten bij. De vraag is hoe vaak moet je deze patienten behandelen om een goed effect te krijgen. Hier zie je geen hele snelle effecten optreden, maar de resultaten in Amerika schijnen goed te zijn. Zelf kan ik hier nog niet echt veel over zeggen.

Heeft u de indruk dat bij dit soort patienten met chronische degeneratieve ziektes, de frequentie, dus het aantal behandelingen binnen bijvoorbeeld een week, een invloed heeft?

Ik vermoed dat je deze patienten twee tot drie keer per week zou moeten behandelen om een goed effect te kunnen krijgen. Daarvoor zou het handig zijn dat mensen meer de beschikking over de apparatuur zouden krijgen, dichter bij hen in de buurt. Het is een nadeel dat ik natuurlijk heb met mijn praktijk, dat mensen moeten reizen. Men komt niet drie maal in de week uit Zeeland. Hoewel ik mensen uit Zeeland heb, die het echt goed doen met een maal in de week deze behandeling.

Hoeveel procent van de patienten ervaart een positief effect na de eerste behandeling?

Dat is toch een redelijk percentage. Ik heb zelfs mensen die strompelend hier binnen komen met rugpijn en meteen al merken 'he het is een stuk minder'. Dat is toch iets wat je wel bij 30 tot 40 procent merkt.

Hoe beschrijven ze dat effect?

Bijvoorbeeld meer energie, minder pijn. Dat zijn de meest direct effecten die gemerkt worden.

Hoeveel patienten behandelt u gemiddeld per week met de PMT-100?

Op weekbasis zijn dat 15 tot 20 behandelingen.

Hoe ervaart u de PMT-100 in gebruik?

Heel makkelijk. Het is een heel makkelijk en betrouwbaar apparaat. Als ik het vergelijk met de PER is dat echt een wereld van verschil. Het is ook makkelijk te vervoeren. Het is zonder meer heel prettig in gebruik.

Laat u ook patienten zichzelf behandelen met het apparaat, dat ze het zelf bedienen?

Ja, er zijn mensen die het prettig vinden dat ze zelf ook de intensiteit in kunnen stellen. Dat is even aftasten natuurlijk, maar op een gegeven moment als mensen het wat vaker doen, dan leer ik ze even de kneepjes. Het is eenvoudig uit te leggen. Dus dat kan heel goed ja.

Bent u tevreden over de PMT-100 wanneer u behaalde patientresultaten afzet tegen de investering?

Ja, absoluut. Ik zou het apparaat alleen al voor mezelf ook gekocht hebben. Toevallig was ik door drukte een week of twee verhinderd het apparaat te gebruiken. Toen merkte ik dat een zwakke plek in m'n rug weer op begon te spelen. Ik heb mezelf een maal behandeld en het was echt weer veel beter. Voor onderhoud van m'n rug is het goed het apparaat wekelijks te gebruiken.

Dus u zou de PMT-100 aanbevelen aan collega-artsen?

Ja, absoluut. Het hangt een beetje af op welk terrein ze actief zijn. Ik denkt dat het binnen de natuurgeneeskunde en de orthomoleculaire geneeskunde en andere vormen van complementaire geneeskunde echt een heel goede aanvulling is. Het zou prettig zijn als er ook een soort betaalbare 'huismodellen' komen, zodat patienten in staat worden gesteld zichzelf vaker en langer te behandelen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met chronische ziektes als Parkinson.

PEMF Testimonials V.S.

Sinds enkele jaren wordt de PMT-100 (voorheen PEMF-100) in de Verenigde Staten voor PEMF-therapie ingezet. Lees hier ervaringen over behandeling met de PMT-100 bij verschillende aandoeningen.